Voorwaarden Marie Claire Starters Award 2019

Check hier de voorwaarden!

Lees ook

1/ Deelname geschiedt door vóór 15 augustus 2019 jouw businessplan in te sturen naar Pijper Media t.a.v. Marketing Marie Claire, Teleportboulevard 124, 1043 EJ Amsterdam of [email protected]

2/ Het businessplan moet voldoen aan het onderstaande format. 

3/ Jouw businessplan moet binnen 6 maanden na uitreiking van de Starters Award tot een daadwerkelijk opstart van het bedrijf geleid hebben. Wanneer dit niet gebeurd, kan dit consequenties hebben voor de gewonnen prijzen. 

4/ Je gaat ermee akkoord dat in het kader van de Marie Claire Starters Award zal worden samengewerkt met sponsoren, dat wil zeggen dat producten van sponsoren gedragen of gebruikt moeten worden. 

5/ Marie Claire kan op geen enkele manier aanspraak maken op de ingestuurde business ideeën. De ondernemingsplannen en CV’s worden vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt en/of beschikbaar gesteld. 

6/ Een onderdeel van de Starters Award kan een crowdfunding worden. Mits dit gebeurt, dan houdt dit het volgende in: de top 3 finalisten zullen met hun businessplan deelnemen aan een crowdfunding project, waarvoor zij een overeenkomst zullen tekenen met Crowd About Now. De winnaar zal mede worden gekozen aan de hand van behaalde crowdfunding targets. Je moet welwillend zijn hieraan mee te werken. 

7/ Wanneer je het drempelbedrag van €3.500 hebt behaald, gaat 3% van het opgehaalde bedrag naar Crowd About Now (succesfee). Het overige bedrag heb je zelf tot beschikking voor het uitwerken van je businessplan. De opstartkosten van €250 worden door de finalisten zelf betaald als zij het drempelbedrag behalen. Wanneer het drempelbedrag niet wordt behaald, zal Marie Claire deze opstartkosten voor haar rekening nemen. 

8/ Voor de crowdfundingprocedure moet je de volgende documenten tot beschikking hebben:

  • KVK uittreksel
  • Geldige legitimatie + kopie

9/ De winnares wordt geselecteerd door de door Marie Claire geselecteerde vakjury. 

10/ Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

11/ De winnaar krijgt persoonlijk bericht van Marie Claire. 

12/ Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. 

13/ Marie Claire behoudt zich het recht om deelnemers die niet aan de voorwaarden voldoen uit te sluiten. 

14/ Wijzigingen voorbehouden.

Pijper Media, de uitgever van Marie Claire, zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten met betrekking tot de ingestuurde businessplannen en deze vertrouwelijk behandelen. De Marie Claire Starters Award is een initiatief enkel en alleen geïnitieerd door Marie Claire. De businessplannen zullen dan ook in eerste instantie enkel door de redactie van Marie Claire en de juryleden van de Marie Claire Starters Award worden ingezien. Vervolgens zal een samenvatting van elk van de drie genomineerde businessplannen door Marie Claire bekend gemaakt worden, zodat gestemd kan worden wie de winnaar wordt. Bij deelname geven inzenders hiertoe reeds bij voorbaat toestemming. Alle rechten op de businessplannen, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, blijven berusten bij de inzender.

Beeld: Nine IJff

Laatste nieuws

Zie ook