Dit is waarom je tijdens de verkiezingen best op een vrouw stemt

Ga stemmen, het is voor jouw welzijn namelijk.

Lees ook

Het is vandaag 21 maart, de dag waarop iedereen die zich in Nederland gevestigd heeft, een verschil kan uitmaken. Wellicht heb je het al gedaan, misschien twijfel je nog of ga je vanavond; stemmen, het is een big deal. Want niemand als jij, inwoner van je stad, dorp, gehucht, weet beter welke belangen voor jezelf, maar zeker ook voor je gezin en buurt interessant én broodnodig zijn. 

Vote!
De dingen die je dagelijkse leven bepalen, kunnen veel impact hebben op je levensomstandigheden. Tijd om er voor op te komen dus. Wil je verandering? Het kan. Vandaag kun je stemmen uitbrengen voor de Gemeenteraad, (de Stadsdeelcommissie) en het Referendum Wiv. In de Gemeenteraad zitten raadsleden die de belangrijke punten in het beleid van de gemeente bepalen. Door vandaag te stemmen op een lid van de gemeenteraad met zijn/haar strijdpunten, kun je invloed uitoefenen op de keuzes die er in je woonplaats gebeuren en dat is niet niets. En heb je er weleens aan gedacht om op een vrouw te stemmen als kandidaat? 

50/50
Een eeuw geleden kregen vrouwen in Nederland het passief kiesrecht (het recht om gekozen te worden). Nog steeds is er een wereld te winnen met de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. In de laatste decennia is het aantal vrouwen in de politiek toegenomen, maar de laatste vijf jaar lijkt er sprake te zijn van stagnatie of zelfs achteruitgang. 

Bianca Pander, mede-oprichter van Stem op een Vrouw, vertelt ons waarom stemmen op een vrouw vandaag in jouw voordeel is. 

1/ Op dit moment is slechts 28 procent van de raadsleden vrouw. Meer diversiteit in de samenstelling van de gemeenteraad komt ten goede aan de kwaliteit van de democratie. Uit onderzoek blijkt dat als de volksvertegenwoordiging de bevolking goed weerspiegelt, de politieke agenda een betere weergave zal zijn van de onderwerpen die spelen in de samenleving. Dat leidt o.a. tot grotere legitimiteit en representativiteit, groter bereik van de besluiten van de gemeenteraad en extra deskundigheid in gedecentraliseerde sectoren zoals de zorg. 

2/ Daarnaast is zichtbaarheid van vrouwen in de politiek goed voor vrouwenemancipatie; zij fungeren als rolmodel voor andere vrouwen en meisjes, met én zonder politieke ambitie. Maar gelijke representatie krijg je niet vanzelf; het is van belang dat vrouwen zelf meer actief worden in de politiek. Stem dus niet alleen op een vrouw, maar word ook lid van een partij, en meld je bijvoorbeeld aan voor een commissie.  

3/ Een man kan zeker ook vrouwen vertegenwoordigen. Echter, de huidige samenleving is er een waarin mannen de dominante rol spelen. Zo hebben we nog nooit een vrouwelijke premier gehad, zijn vrouwelijke burgemeesters zeer zeldzaam, bestaat de top van het bedrijfsleven voornamelijk uit mannen, en krijgen vrouwen systematisch minder betaald dan mannen. Zo zijn er nog voorbeelden van ongelijke behandeling. Daarom is een betere balans nodig.

4/ Uit onderzoek blijkt dat representatie van groot belang is: jonge meisjes zijn ambitieuzer in het nastreven van hun carrière als ze vrouwelijke politieke leiders hebben. Ook is vastgesteld dat thema’s die belangrijker worden gevonden door vrouwen vaker door vrouwelijke dan mannelijke leiders worden geïmplementeerd. Dit heeft positieve lange termijn gevolgen (rapport UNWomen): minder ongelijkheid, meer aandacht voor zorg en educatie leidt meer banen, eerlijkere verdeling van goederen en tot afname van kindersterfte.

5/ Tevens hebben vrouwen in de politiek een positief effect op de nationale industrie, betrekkingen met buurlanden, defensie, klimaatproblematiek, wetenschap en landbouw. Kortom: meer vrouwen in de politiek is gunstig voor de hele samenleving.

6/ Natuurlijk moet je niet zomaar op een vrouw stemmen, stem vooral op een vrouw die past bij jou. Want behalve kwaliteit zijn voor een goede volksvertegenwoordiging ook andere kenmerken van belang. Je achtergrond, bijvoorbeeld dat je vrouw bent, vormt mede je ervaringen en perspectief op de samenleving. Voor goede vertegenwoordiging van die ervaringen, is het belangrijk dat dit perspectief in de politiek een stem krijgt.

7/ Als raadslid behartig je de belangen van de inwoners van jouw gemeente namens een politieke partij. Raadsleden controleren het dagelijks bestuur, het college van Burgemeester en Wethouders. Dit betekent dat alle gemeenteraadsleden samen, op democratische wijze, beslissingen maken over wat het bestuur van de gemeente. De onderwerpen waar de gemeenteraadsleden over beslissen zijn zeer divers, van de aanleg van een nieuw fietspad en speeltuintjes, tot de veiligheid van de gemeente, en van milieu tot de bouw van nieuwe woningen. Dus over de leefbaarheid van jouw dorp, staat of buurt. En daarom is het zeker bij de gemeenteraad van belang om te stemmen. 

Kortom: zowel omdat politiek plaats moet bieden voor alle perspectieven, als vanwege de voorbeeldfunctie van politiek, is het belangrijk dat we meer vrouwen de gemeenteraad in stemmen.

Wil je meer informatie? Kijk op de website van jouw woonplaats voor de stemwijzer die jou kan helpen met je stem te bepalen. 

Bekijk de openingsuren van jouw stemloket in de buurt want tot vanavond 22:00 uur kan er gestemd worden in jouw woongebied. 

Bron: Atria, BKB | Beeld: Getty Images

Laatste nieuws

Zie ook