Mensen die snoozen zijn intelligenter én creatiever

Ha!

Lees ook

Heb jij iedere ochtend weer moeite met wakker worden en is de snoozeknop je beste vriend? Je hebt natuurlijk een grote kans dat je per ongeluk een keer te veel op die knop drukt, maar hé: mensen die snoozen zijn wél intelligenter, creatiever en gelukkiger dan mensen die het niet doen.

Een Brits onderzoeksteam komt met een studierapport genaamd Waarom nachtuilen intelligenter zijn. Hierin wordt gekeken naar een verband tussen snoozen en intelligentie, geluk en creativiteit. Mensen die snoozen gaan volgens de onderzoekers mee met de tijd (aangezien snoozen een technologische ontwikkeling is) en dit zou een teken zijn van hun intelligentie.

Daarnaast zou het luisteren naar je lichaam en het nodig hebben van de snoozeknop een teken zijn van onafhankelijkheid en creativiteit. Waarom het gelukkiger zou maken? Uit een andere studie blijken snoozers er een hoger inkomen en een comfortabelere levensstijl op na te houden. Ha!

Houd je niet van sporten? Dat kan komen doordat je intelligent bent >

Bron: AD | Beeld: iStock

Laatste nieuws

Zie ook