Science says: een driedaagse werkweek is veel gezonder

Yes, it is true. Uit een economisch onderzoek blijkt dat een kortere werkweek veel gezonder is. Wij stemmen vóór die drie werkdagen!

Lees ook

Yes, it’s true.

Werknemers ouder dan 40 jaar presteren beter op het werk als ze drie dagen per week werken. Dit blijkt uit een economisch onderzoek dat de werkgewoonten en hersentests van 3.000 mannen en 3.500 vrouwen van 40 jaar en ouder analyseerde.

De data zijn afkomstig van de Australische Household, Income and Labour Dynamics survey uitgevoerd aan de Universiteit van Melbourne. Deelnemers van het onderzoek werd gevraagd woorden hardop voor te lezen, lijsten van getallen achterwaarts te citeren en onder tijdsdruk letters en cijfers te matchen.

De resultaten? Deelnemers die 25 uur per week werken, haalden de beste scores. Een van de onderzoekers legt uit: ”Work can be a double-edged sword, in that it can stimulate brain activity, but at the same time, long working hours and certain types of tasks can cause fatigue and stress which potentially damage cognitive functions”. Volgens Colin McKenzie, hoogleraar economie aan de Keio University, zijn lange werktijden zelfs schadelijker voor de hersenen dan helemaal niet werken. Shocking!

MAAR als we Geraint Johnes, professor aan de Lancaster University, mogen geloven, valt het allemaal wel mee. Volgens hem verbetert de hersenfunctie tot aan een werkweek van 25 uur en neemt deze daarna maar mondjesmaat af.

Klein effect of niet, wij stemmen vóór die drie werkdagen!

Overwerken is hartstikke ongezond >>

Laatste nieuws

Zie ook