Ai: loonkloof tussen vrouwen en mannen nauwelijks gedaald

In dit tempo zou de loonkloof pas over een kwart eeuw gedicht zijn. 

loonkloof

We hoeven geen enkele vrouw te vertellen dat zij hetzelfde werk net zo goed kan verrichten als een man. We weten het. Toch worden we daar nog altijd niet naar betaald. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek dat de loonkloof tussen vrouwen en mannen in 2021 maar met 0,6 procent is gedaald.

Grootte van de loonkloof 

Een daling van de loonkloof klinkt positief, maar er is nog veel werk aan de winkel. Zo nam de kloof af met maar 0,6 procent. Dit betekent dat er nog altijd een verschil van 13,7 procent is. Deze daling past wel in de trend van de afgelopen jaren. Zo nam de kloof gemiddeld een half procent per jaar af. Iets waar we geen genoegen mee moeten nemen. Als de loonkloof de komende jaren in dit tempo blijft dichten, is de loonkloof pas tussen 2044 en 2048 gedicht.

Equal Pay Day

Op 12 november is het Equal Pay Day. Waarom juist 12 november? Symbolisch gezien werken vrouwen vanaf deze dag onbetaald. Het moge dus wel duidelijk zijn dat er een flinke inhaalslag nodig is om dit de kop in te drukken. Een deel van de loonkloof is overigens te verklaren. Zo werken vrouwen vaker dan mannen in een lager betaalde sector. Denk aan het onderwijs of de zorg. Ook bekleden vrouwen minder vaak een leidinggevende functie.

Een derde van de loonkloof is daarentegen niet te verklaren: de gevallen waarin vrouwen hetzelfde werk doen als mannen, maar daarvoor niet dezelfde vergoeding krijgen. En dat is (onbewuste) discriminatie, zo toonde een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens aan.

Bij jou op de werkvloer?

Kans is dat je nu je eigen situatie onder de loep neemt. Is er bij jou op het werk sprake van een loonkloof? Uit onderzoek blijkt dat 75 procent van de werkgevers denkt dat er geen loonkloof in de organisatie is. En je raadt het vast al: dat terwijl het vaak wel het geval is. Daar moet een einde aan komen, zo vindt ook de belangenorganisatie WOMEN Inc. De overheid moet een actieve rol hierin gaan spelen, zo stelt Emma Lok, directeur Strategie & communicatie van WOMEN Inc. “We roepen het nieuwe kabinet op om werkgevers te verplichten transparant te zijn over loonverschillen en zo de loonkloof inzichtelijk te maken. Hierbij moet de overheid een actieve rol spelen in het stimuleren en ondersteunen van werkgevers richting een eerlijk loonbeleid.”

Carriere
  • WOMEN Inc.
  • iStock