Drie keer zoveel bijwerkingen van implantaten zoals spiraaltjes en borstimplantaten gemeld

Een whopping 98% van de gezondheidsklachten kwam van vrouwen.

Deze week heeft het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) weer hun jaarrapportage uitgebracht. Hieruit bleek dat (met dank aan een mediacampagne) er drie keer zoveel klachten waren geregistreerd over 2021 als het jaar ervoor.

Verdriedubbeling

In 2021 kreeg het RIVM in totaal 714 meldingen binnen over bijwerkingen van implantaten. Dit is fors meer dan het jaar ervoor; toen waren er 248 klachten. Deze forse stijging kan volgens het RIVM verklaard worden doordat er begin vorig jaar veel aandacht in de media was voor bijwerkingen van anticonceptiespiraaltjes. Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM deed destijds een oproep om klachten hierover te melden. Van alle meldingen was een whopping 98% vrouw, tegen 2% man.

Dit betekent dat het RIVM in 2021 het aantal klachten maar liefst zag verdrievoudigen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gaat in de meeste gevallen over bijwerkingen van koperspiraaltjes (bijna de helft) en borstimplantaten (43%), en in veel mindere mate over bekkenbodemmatjes (2,2%). Verder waren er nog kleine percentages voor meldingen over liesbreukmatjes, sterilisatieveertjes, incontinentiebandjes, en een categorie 'Anders'. Ook opmerkelijk: de 714 meldingen gingen in totaal over 854 implantaten. Dit betekent dat een deel van de meldingen dus over meer dan één implantaat ging.

Koperspiraaltje

Bij de 714 meldingen werden vaak meerdere gezondheidsklachten genoemd. Vorig jaar ging het in totaal om bijna 4000 gezondheidsklachten. De meestvoorkomende klachten bij koperspiraaltjes waren zware menstruele bloeding en uitzakking van het spiraaltje tot in de baarmoedermond. Ook kwamen er meldingen binnen van uitstoting van het spiraaltje, pijn in de onderbuik en ongeplande zwangerschap. Bij 79% van de meldingen is ook informatie gegeven over de impact op het dagelijks leven. Van deze meldingen liet 25% weten dat de gezondheidsklachten in (zeer) ernstige mate invloed op het dagelijks leven hebben, schrijft het MEBI in hun jaarrapportage.

Borstimplantaten

Ook kreeg het RIVM veel meldingen binnen over bijwerkingen door borstimplantaten. Klachten hierbij zijn onder meer vermoeidheid en pijn aan de gewrichten of borsten. Ook concentratiestoornissen en geheugenstoornissen werden hier vaak genoemd. Bij deze meldingen was in 99% van de gevallen informatie beschikbaar over de impact van de klachten op het dagelijks leven – waar een shocking 70% aangaf 'in (zeer) ernstige mate' last te hebben van de klachten.

Bron: MEBI, AD.nl, Dingen Voor Vrouwen | Beeld: Unsplash