De pil heeft blijkbaar ook een invloed op hoe gemotiveerd jij je voelt

Een nieuwe studie toont dit aan.

Lees ook

Het is logisch dat je soms geen motivatie hebt om taken van je to-do list af te strepen of om je huis op te ruimen. Hoewel dit zou kunnen door stress of vermoeidheid, toont een nieuwe studie aan dat je menstruatiecyclus ook een enorme impact heeft. Vooral voor mensen die aan de pil zijn.

Weinig motivatie

Motivatie komt soms in pieken en dalen, en veel factoren hebben daar invloed op. Wat we echter nog niet wisten, is dat de pil ook de oorzaak kan zijn van weinig motivatie. Een studie, door onderzoekers van de Universiteit van Melbourne, ontdekte namelijk dat vrouwen met natuurlijke cycli meer gedreven zijn rond het tijdstip van de eisprong. Vrouwen aan de pil daarentegen ervaren niet dezelfde piek.

Voor het onderzoek bestudeerden onderzoekers 278 vrouwen, van wie 192 een of andere vorm van hormonale anticonceptie gebruikten –74 procent gebruikte de gecombineerde orale anticonceptiepil, terwijl anderen anticonceptiva gebruikten, waaronder het implantaat en de pleister – terwijl de anderen een natuurlijke cycli hadden.

Concurrentievermogen

Uit het onderzoek kwam naar voren dat degenen die natuurlijke menstruaties hadden, halverwege de cyclus een toename van het concurrentievermogen op het gebied van zelfontwikkeling ervoeren.

Degenen die anticonceptie gebruikten, hadden die piek niet en waren minder hypercompetitief (wat betekent dat ze minder gedreven waren om te concurreren). Ook was de kans groter dat ze minder interesse in competitie ervoeren. Over het algemeen hadden vrouwen die hormonale anticonceptiva gebruikten zes keer (!) minder motivatie dan vrouwen die een natuurlijke cyclus hadden.

Minder schommelingen

Diegene die hormonale anticonceptiva gebruiken, hadden gedurende de maand minder schommelingen in stemmingen en emoties ervaren, omdat hun hormonen statisch blijven. Normaal gesproken gaan hormonen door fasen heen. Deze studie laat alleen zien dat de motivatie niet alleen in het midden blijft, maar de hele maand constant lijkt te zijn.

In de studie is geen onderzoek gedaan naar de gezondheidscomplicaties van het gebrek aan concurrentiedrang, maar wezen de auteurs van het onderzoek er wel op dat het verliezen van deze drang grote gevolgen kan hebben. “Het deelnemen aan competitieve situaties biedt vrouwen tal van voordelen die alleen beschikbaar zijn voor degenen die bereid zijn om tegen anderen te concurreren.” Denk aan productief zijn op je werk en het vinden van een partner.

Bron: Stylist.co | Beeld: iStock

Laatste nieuws

Zie ook