Waarom komen sommige mensen toch altijd te laat?

Blijkbaar is het niet altijd te wijten aan onbeleefdheid of slechte organisatie-skills

Lees ook

We vinden het behoorlijk onbeleefd als iemand ons laat wachten terwijl we een specifieke tijd met hen hadden afgesproken. Maar blijkbaar is het niet altijd te wijten aan onbeleefdheid of slechte organisatie-skills.

Oorzaken voor het laatkomen

Er is verschillende keren onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Uit een Engels onderzoek blijkt dat we mensen die te laat komen niet altijd als ongeorganiseerd of onbeschoft kunnen beschouwen. “We moeten ook naar het brein van de laatkomers kijken”, aldus onderzoeker Harriet Mellottein gesprek met de BBC.

Collega-onderzoeker Diana DeLonzor legt uit dat mensen die vaak te laat komen, daar uit zichzelf al van uitgaan. Door onder andere psychische problemen kunnen ze ertegen opzien om ergens naartoe te gaan. “Door de angst schuiven ze het werk of de afspraak zo vaak voor zich uit, dat ze het niet op tijd afkrijgen”, aldus DeLonzor. Daarnaast zijn er mensen die tijd niet goed kunnen inschatten. Op wetenschappelijk vlak wordt dat ook wel planning fallancy genoemd.

Consequenties als mensen te laat zijn

Toch lukt het laatkomers in sommige gevallen wél om ergens op tijd te zijn. Als ze bijvoorbeeld een vliegtuig moeten halen, staan ze op tijd op het vliegveld. Ook voor bruiloften of begrafenissen komt men niet vaak te laat. Volgens schrijfster Grace Pacie heeft dat te maken met momenten die confronterend zijn. “We kunnen wel op tijd zijn, als het er maar toe doet. Zodra er consequenties verbonden zijn aan te laat komen, zoals een vliegtuig missen, zijn we ons sneller bewust van de tijd. Op het moment dat die consequenties wegvallen, vallen we ook sneller terug in de gewoonte om te laat te komen. Dat is bijvoorbeeld terug te zien bij sociale aangelegenheden, waar het minder erg is om te laat te komen. Dat is de reden dat sommige vrienden veelal laat zijn op feestjes of borrels, maar minder op het werk”, zegt ze in gesprek met Men’s Health.

Wat je kunt doen om ergernis te verminderen

Erger je je vaak aan anderen die laat komen? Er zijn verschillende dingen die je dan kunt doen om die ergernis te verminderen. Allereerst: vat het niet persoonlijk op. In de meeste gevallen komen mensen niet bewust te laat en willen ze je tijd niet verdoen. Ten tweede: zeg het tegen diegene als het laat komen je stoort. Als het echt vaak gebeurt, kun je er ook nog consequenties aan verbinden. Spreek bijvoorbeeld af dat je een bepaald aantal minuten op iemand blijft wachten en daarna vertrekt. Tot slot: wil je om half drie afspreken en weet je dat de ander te laat gaat komen? Laat diegene dan geloven dat de afspraak om kwart over twee is. Dan zijn jullie allebei sowieso op tijd.

Bron: Tips en Weetjes | Beeld: iStock

Laatste nieuws

Zie ook