Waarom vrouwen meer slaap nodig hebben dan mannen

Ook duurt het bij vrouwen vaak langer om in slaap te vallen.

Young caucasian sleeping couple in bed. Handsome beardy European man laying with wife at bedroom enjoying Sunday morning. Calm hispanic young adult woman having nap at hotel with husband.

We gunnen iedereen een goede nachtrust. Maar wat een goede nacht is, verschil per persoon. Zo hebben sommigen meer slaap nodig dan anderen. En met sommigen bedoelen we tja... vrouwen. Maar waarom hebben wij eigenlijk meer slaap nodig dan mannen?

Meer slaap nodig?

Waarom hebben vrouwen meer slaap nodig dan anderen? Wij waren niet de enigen die hier nieuwsgierig naar waren. Zo vroeg Metro het enige tijd geleden al aan neurowetenschapper en slaapexpert Els van der Helm. “Dat komt omdat een genderstereotypische rolverdeling een grote rol kan spelen”, legde Van der Helm uit. Toch blijkt uit veel studies dat vrouwen inderdaad meer slaap nodig hebben dan mannen.

De slaapexpert neemt een Noorse studie uit 2005 als voorbeeld. Hierin werden ruim 8.800 mensen expliciet gevraagd naar hun slaapduur en slaapbehoefte. “Uit het onderzoek kwam naar voren dat deze bij vrouwen beide hoger lagen. Tevens bleek dat vrouwen een hogere slaapschuld hebben, namelijk 34 minuten per nacht versus 24 minuten voor mannen”, vertelt Els. Een slaapschuld is het verschil in uren slaap die je nodig hebt en daadwerkelijk slaapt.

In slaap vallen

Een andere studie uit 2013 laat hetzelfde resultaat zien. “Uit dit onderzoek, bij 19.136 mensen, kwam naar voren dat vrouwen vaker langer dan 9 uur slapen.” Ook bleek uit dit onderzoek dat de slaaplatentie, de tijd om in slaap te vallen, bij vrouwen langer is. “Er langer over doen om in slaap te vallen, geeft eigenlijk aan dat je minder slaapt. Vrouwen slapen dan wellicht langer, maar hebben dus ook meer last van (in)slaapproblemen”, legt Van der Helm uit.

Externe factoren

Uit bovenstaande onderzoeken zou je kunnen concluderen dat vrouwen inderdaad meer slaap nodig hebben. De slaapexpert stelt echter dat er bij zulke onderzoeken vaak geen rekening wordt gehouden met externe factoren. Hoeveel iemand werkt, de slaapgelegenheid en het wel of niet hebben van kinderen.

“Een geweldige studie uit 2012 heeft deze externe factoren wél zorgvuldig onderzocht. In tegenstelling tot de eerdergenoemde onderzoeken, bleek uit dit dagboekonderzoek onder 56.149 personen dat de mannen juist gemiddeld 11 minuten langer sliepen dan vrouwen. Na correctie voor sociodemografische kenmerken en omstandigheden groeide dit verschil zelfs tot 23 minuten meer slaap voor de mannen.”

Feit of fabel?

De verschillende onderzoeken naar dit onderwerp zorgen volgens Van der Helm voor een duidelijke conclusie. “Als er zorgvuldig rekening wordt gehouden met andere factoren, verdwijnt het sekseverschil grotendeels. Dat leidt tot de conclusie dat veel sekseverschillen te wijten zijn aan externe omstandigheden en niet aan een biologisch verschil.” Vrouwen hebben dus niet per definitie meer slaap nodig dan mannen.

Bron: Dingen voor Vrouwen, Metro | Beeld: Adobe Stock