Zo komen de verschillende 'liefdestalen' tot uiting op je werk

Het begrijpen ervan kan van pas komen om je collega's beter te begrijpen.

Bijna iedereen is tegenwoordig wel bekend met de verschillende love languages die we 'spreken' binnen relaties en vriendschappen. Maar ook in de wereld van werk en carrière, waar communicatie en relaties met collega's van groot belang zijn, zijn er verschillende liefdestalen te onderscheiden. Het erkennen en begrijpen van deze talen kan een grote rol spelen bij het vormen van een prettige werksfeer.

Love languages

Als het gaat om de liefde, onderscheiden we vijf verschillende liefdestalen. Deze heeft Gary Chapman vastgelegd in zijn New York Times bestseller 'The 5 Love Languages'. Een paar jaar later sloeg Chapman de handen ineen met psycholoog en leiderschapstrainer Paul E. White om 'The 5 Languages of Appreciation in the Workplace' te schrijven. In een interview met HuffPost vertelde White dat het doel van het schrijversduo was om de effectiviteit binnen organisaties te bevorderen door uit te leggen hoe waardering bij verschillende typen mensen op de werkvloer in elkaar steekt.

White stelt dat waardering op de werkplek niet alleen belangrijk is om iemand zich goed te laten voelen - hoewel dat zeker een mooie bijwerking is - maar de blijk van waardering is ook essentieel. Op het werk onderscheiden we de volgende talen: woorden van bevestiging, quality time, tastbare geschenken, gepaste fysieke aanraking en dienstbare handelingen.

1. Woorden van bevestiging

Mensen die woorden van bevestiging waarderen, hechten veel waarde aan het ontvangen van positieve feedback op hun werkzaamheden, prestaties en professionele karaktereigenschappen. Deze bevestiging kan hen via verschillende wegen gegeven worden, zowel via een mailtje als mondeling. De woorden van bevestiging zijn het effectiefst wanneer ze lof krijgen voor persoonlijke prestaties, dus complimenten voor werkzaamheden die in teamverband zijn uitgevoerd hebben in dat opzicht minder waarde.

2. Quality time

Wanneer iemand veel waarde hecht aan quality time, vindt diegene het prettig om tijd te spenderen met degenen die hij of zij waardeert. Dit kan variëren van collega's tot leidinggevenden. Deze mensen hechten veel waarde aan vrijmibo's, teambuildingactiviteiten en bedrijfsuitjes en doen dan ook erg hun best om hier ten alle tijde bij aanwezig te zijn.

Quality time beperkt zich echter niet tot uitjes en borrels alleen. Werknemers die quality time belangrijk vinden - afhankelijk van de persoon - kunnen het bijvoorbeeld ook erg waarderen om wekelijks of tweewekelijks een kort één-op-één gesprek met hun manager te hebben. Dat gesprek hoeft helemaal niet officieel te zijn, maar kan ook gewoon bij het koffiezetapparaat plaatsvinden.

3. Tastbare geschenken

Mensen die waarde hechten aan het ontvangen van tastbare geschenken, hebben niet per se behoefte aan allerlei dure of opvallende cadeaus. Het zit 'm hier meer in het krijgen van iets wat matcht met diegene zijn interesses. Is jouw collega bijvoorbeeld dol op speciaalbier? Dan waardeert deze persoon het enorm wanneer je hem een pakketje met speciaalbieren geeft op zijn verjaardag. Tastbare geschenken hoeven niet altijd fysiek te zijn. Een paar extra vrije uren om een sportevenement van een kind bij te wonen is ook een goed voorbeeld van een tastbaar geschenk.

4. Gepaste fysieke aanraking

In eerste instantie worstelden White en Chapman met de vraag of ze deze taal in hun boek op moesten nemen. Uiteindelijk hebben ze dit toch gedaan, want volgens White 'toont onderzoek duidelijk aan dat gepaste fysieke aanraking binnen een gezonde relatie en in een passende situatie diepgaand betekenisvol en zelfs helend kan zijn'. Voorop staat dat ieder persoon natuurlijk zelf bepaalt of hij of zij behoefte heeft aan fysieke aanraking op het werk. Gepaste fysieke aanrakingen komen vooral voor bij vieringen van successen. Denk bijvoorbeeld aan een high five of boks om een project af te ronden of een handdruk bij het sluiten van een grote verkoop.

5. Dienstbare handelingen

Mensen die veel waarde hechten aan dienstbare handelingen op het werk, leven volgens het principe: 'geen woorden, maar daden'. Wil je iemand helpen die deze taal spreekt op het werk? Denk dan na over de vraag: ''Wat kan ik doen om deze persoon te helpen of een taak van hun stapel te halen?'' zegt Rogers Jaeger. Voor deze mensen is het van onschatbare waarde dat mensen aanbieden om hun te helpen, terwijl ze daar niet toe verplicht zijn. Dit kan zijn in de vorm van bijspringen wanneer iemand een strakke deadline heeft, eten en drinken meebrengen wanneer ze tot laat doorwerken, of helpen bij een computerprobleem.

Bron: Huffpost | Beeld: Adobe Stock