Om promotie vragen? In Nederland vinden vrouwen dat het lastigst

In andere Europese landen gaat dat vrouwen makkelijker af.

Om een promotie vragen heeft wel wat weg van afrijden voor je rijbewijs – het vereist vertrouwen en finesse. Toch lijkt het voor vrouwen nog wat complexer. Ondanks de stappen die al zijn gezet, moeten vrouwen nog te vaak harder knokken dan mannen. Het zou maar zo een van de redenen kunnen zijn waarom vrouwen in Nederland zich erg oncomfortabel voelen wanneer ze om een promotie vragen.

Om een promotie vragen

Jij kunt wel vinden dat je een promotie verdient, maar als je baas er niet mee komt, zul je er toch echt zelf om moeten vragen. Van alle ondervraagde vrouwen in Europa lijken Nederlandse vrouwen hier de meeste moeite mee te hebben. Uit onderzoek van YouGov uitgevoerd in opdracht van Indeed, blijkt dat Nederlandse vrouwen het meeste ongemak ervaren wanneer ze om een promotie vragen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder bijna 15.000 werkende vrouwen in 11 Europese landen, waarvan bijna 1.500 uit Nederland.

Van de Nederlandse vrouwen voelt 45 procent zich er niet comfortabel bij om een promotie te vragen. Slechts een derde van de vrouwen vindt daarnaast dat er binnen hun huidige functie voldoende mogelijkheden zijn voor het maken van een promotie.

Ongelijkheid op de werkvloer

61 procent van de vrouwen is ervan overtuigd dat zij harder moeten werken voor erkenning dan hun mannelijke collega’s. Met name in het Verenigd Koninkrijk (73 procent) en Italië (71 procent) geloven ze dit. Nederlandse vrouwen zijn daarentegen optimistischer over gelijkheid in hun land. 44 procent van de Nederlandse vrouwen stelt dat het voor hen net zo makkelijk is om carrière te maken als voor mannen. 44 procent klinkt natuurlijk niet als veel (het is minder dan de helft), maar in andere landen staan vrouwen hier veel pessimistischer in. In onze buurlanden denkt slechts 36 procent van de vrouwen dat het voor hen net zo makkelijk is om omhoog te klimmen op de corporate ladder.

Geen gelijke kansen door seksisme

44 procent van de vrouwen in Nederland mag dan overtuigd zijn dat ze net zo makkelijk carrière kunnen maken als mannen, maar hiertegenover beweert 38 procent van de ondervraagde Nederlandse vrouwen dat het voor mannen makkelijker is. Waardoor deze gelijke kansen worden gedwarsboomd? 56 procent van de ondervraagden zegt dat dit komt door seksisme en onbewuste vooroordelen in de maatschappij. Ook de organisatie werd in veel gevallen (49 procent) genoemd. Zo zou hun werkgever vasthouden aan het stereotyperende beeld dat vrouwen minder ambitieus zijn.

Waarom vrouwen nog als minder ambitieus worden gezien? Daar heeft de groep vrouwen die denkt dat mannen makkelijker promotie kunnen maken wel een vermoeden over. 51 procent van hen denkt dat dit te maken heeft met de algemene zorgtaken die vrouwen toch nog vaak voor hun rekening nemen. Nederland behoort tot de Europese landen met het kortste vaderschapsverlof. Een vaak gehoorde consequentie is dat dit een traditionele rolverdeling in stand houdt, waarbij de vrouw voor het kind zorgt en de man de kost wint.

Bron: Indeed | Beeld: Adobe Stock

Laatste nieuws