Is het zorgelijk als je roddelen leuk vindt?

We maken ons er vrijwel allemaal schuldig aan, maar hoe erg is het nou echt?

Er zijn maar weinig mensen die er openlijk voor uitkomen dat ze roddelen leuk vinden. We zeggen dat we het haten, beweren dat we het verachten. Maar is het wel echt zo? De populariteit van juice kanalen bewijzen het tegenovergestelde. Hoe zorgelijk is het dus dat we zo nu en dan enorm kunnen genieten van een sappige roddel?

Omhoog klimmen op de sociale ladder

We zitten vaak op het puntje van onze stoel wanneer een vriendin iets sappigs te vertellen heeft over een gemeenschappelijke bekende. We zijn er vaak niet trots op, maar binnen een vriendschap vinden we al snel dat er best wat ruimte is om anderen te bespreken. Er echt over uitkomen dat we het af en toe heerlijk vinden, dat doen we alleen niet.

Historisch gezien werden vrouwen die roddelden gezien als onbetrouwbaar. Als beschaamde personen. Dat alleen vrouwen aan roddelen doen, is overigens een idee dat in de zestiende eeuw ontstond. Toen vrouwen met andere vrouwen afspraken om te praten, oftewel, om ideeën en meningen uit te wisselen. Het werd gezien als bedreiging voor het patriarchaat. Niet zo gek dat mannen zich bedreigd voelen, want vrouwen die anderen in vertrouwen namen, konden informatie uitwisselen en waardevolle kennis met elkaar delen. Bovendien betekende het dat ze op het moment dat ze met andere vrouwen afspraken werden weggehouden van hun veronderstelde taken.

Dus ja, de vrouwen die met elkaar afspraken werden gezien als roddelaarsters, maar om te overleven was het belangrijk om op de hoogte te zijn van het leven van de mensen om je heen. Kennis is macht, en hetzelfde gold destijds voor kennis over anderen. Wie beschikte over middelen waar jij ook wat aan zou kunnen hebben? Op de hoogte zijn hielp mensen om hogerop te komen op de sociale ladder.

Goed of slecht?

Mensen die vroeger niet geïnteresseerd waren in het bespreken van de affaires van anderen, die waren volgens Frank T. McAndrew, Doctor of Philosophy, automatisch in het nadeel. "Ze waren niet goed in het aantrekken en behouden van partners, of het onderhouden van allianties", vertelt hij in gesprek met NBC. "Degenen die niet geïnteresseerd waren in wat er met andere mensen gebeurde, werden min of meer weggevaagd."

Roddelen is daarom niet per definitie goed of slecht. Bovendien, zo vervolgt Elizabeth Frederick, professioneel counselor en hoogleraar psychologie, kan het ook iets positiefs opleveren. "Het delen van informatie creëert een gevoel van kameraadschap terwijl je je verbonden met elkaar voelt door onderwerpen die gevoelig of boeiend zijn te bespreken."

Bovendien kan het een manier zijn om een mening te vormen over iets. Neem nu als voorbeeld dat het contract van collega A niet wordt verlengd. Als je dit met een collega B bespreekt, kan het gezien worden als roddelen. Maar het zorgt er vaak ook voor dat je gaat nadenken over je eigen situatie. Wat zou jij doen als het jou zou overkomen? Hier met iemand praten, kan ervoor zorgen dat je nieuwe inzichten op doet.

Slecht geroddel

Natuurlijk is er ook geroddel dat wel de stempel 'slecht' verdient. Dit is het geval wanneer een roddel kwetsend of schadelijk is. Natuurlijk is het logisch dat je gefrustreerd raakt wanneer een collega er met de promotie die jij ook wilde vandoor gaat. Iets lelijks over die persoon onthullen – iets wat diegene graag privé wilde houden – is zo'n voorbeeld.

Of roddelen slecht is, hangt dus erg af van de definitie die je van roddelen hebt. Bespreek je slechts een kwestie die jou bezig houdt? En bespreek je daarbij toevallig iemand wie het is overkomen? Dan kan het voor waardevolle inzichten zorgen. Ben je aan het kwaadspreken over iemand? Dan weet je zelf waarschijnlijk ook wel dat het niet je fijnste moment is.

Bron: Her.ie, NBC | Beeld: Sex and the City