Dit is het gemiddelde bedrag dat millennials op hun spaarrekening hebben staan

In de meeste gevallen stijgt het bedrag naarmate we ouder worden.

Happy young blonde woman with bang customer shopper holding credit card using cell phone mobile app buying fashion clothes paying online make purchase in ecommerce digital store on smartphone in cafe.

Hoe goed de relatie met vrienden, vriendinnen, kennissen en collega's van jouw leeftijd ook is; je gooit niet zomaar de vraag op tafel hoeveel geld iemand op zijn of haar spaarrekening heeft. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we er wel nieuwsgierig naar zijn.

Een buffer

Al van jongs af aan wordt ons het belang van sparen op het hart gedrukt, en als volwassenen proberen we hier natuurlijk gehoor aan te geven. Een buffertje kan letterlijk en figuurlijk heel waardevol zijn. Er wordt aangeraden om in ieder geval een bedrag op je spaarrekening te hebben waar je zes maanden van zou kunnen leven. Al kan niet iedereen het zich permitteren om zo'n groot bedrag opzij te zetten en om hier niet aan te komen. Wij vroegen ons daarom af hoeveel geld mensen per leeftijdscategorie gemiddeld op hun spaarrekening heeft staan, en wij waren niet de enigen. Ook spaarplatform Raisin was hier benieuwd naar en verzamelde de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op de spaarrekening

Het gemiddelde spaargeld van iemand tussen de 25 en 35 jaar ligt op €16.200 euro. Geen gek bedrag, dus. Wel is het belangrijk om te melden dat het hierbij gaat om gegevens per huishouden. Het mediaan lag overigens een stuk lager, dat was namelijk €6.700 – dit is het getal dat precies op het midden zit als je alle spaarbedragen op een rijtje zou zetten. In de meeste gevallen neemt het bedrag toe naarmate we ouder worden. Gemiddeld hebben mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken €61.000 op hun bankrekening staan.

Sparen per maand

Als je bij nul begint, kunnen bovenstaande cijfers best angstig maken. Helaas is het bovendien niet voor iedereen mogelijk om te sparen. Is het voor jou wel mogelijk om wat opzij te zetten? Dan raadt het Nibud aan om in ieder geval 10 procent van je nettoloon te sparen. Bij een nettoloon van 2300 euro, zou je dan 230 euro naar je spaarrekening moeten overboeken.

Bron: Raisin, Nibud | Beeld: Adobe Stock