De waarheid achter dit bijgeloof

Geef toe: je gelooft er echt in.

Lees ook

Op hout afkloppen of aanraken? Je doet het misschien wel meer dan je denkt. Nadat je iets hebt gezegd en je wil niet dat die situatie zich ooit voordoet of je wil jezelf geluk toewensen, screenen je ogen de omgeving en ga je als een malle op zoek naar het eerste beste hout dat je ziet. Maar waarom doen we dit eigenlijk?

In de natuur
Het is een van de bekendste bijgeloven dat er bestaat. Volgens het aloude Pagan-geloof, leefden geesten en Goden in bomen. Er een paar keer een tikje op geven, was dan om jezelf te beschermen. Het eerste klopje om hun aandacht te vragen, het tweede om hen te bedanken. 

Halsketting met houten kruis
Later werd dit bijgeloof verder in leven gehouden door de Christenen. Voor hen ging het meer over het houten kruis van Jezus waar hij werd opgehangen tijdens zijn kruisiging. Hout aanraken stemde overeen met het aanraken van het kruis van Jezus. Daarom dat zoveel Christenen een halsketting met een houten kruis bij zich droegen.

Specifiek klopje
Het bijgeloof kende ook veel succes binnen het Jodendom. Tijdens de Spaanse Inquisitie verstopten de Joden geloofsonderzoekers in houten synagoges. Om binnen te komen was een specifiek ‘klopje’ nodig. Hier werd dus veiligheid en overlevingsdrang in relatie met hout gebracht. 

Al deze originele betekenissen van het bijgeloof lijken tot op heden nog accuraat en in lijn met onze gedachtengang. Als je je dus veiliger en geruster voelt door hout aan te raken of een klopje op te geven? Gewoon lekker blijven doen. 

Lees ook: Zo laat je echt los op vakantie

Bron: Refinery 29 | Beeld: iStock

Laatste nieuws

Zie ook