Waarom disfunctionele werkculturen nog erger kunnen zijn nu we thuiswerken

Een toxic werkomgeving op kantoor kan juist nog erger worden nu we thuiswerken.

disfunctionele werkomgeving

Sinds de pandemie uitbrak volgen we het advies van de overheid en werken we zoveel mogelijk thuis. Deze richtlijn kwam als een opluchting voor hen die in een toxic werkomgeving werkten. Maar helaas, deze disfunctionele cultuur kan juist erger worden nu we thuiswerken.

Micromanagement en kritiek

Thuiswerken leek het enige voordeel van de coronacrisis voor personen die op het werk in een ongezonde dynamiek verkeerden. Maar helaas bleek dit ongezonde gedrag een x-aantal werknemers naar huis te volgen. Niet elke werkgever heeft veel vertrouwen in zijn werknemers. Was hier voor de pandemie al sprake van? Dan ligt de kans op de loer dat dat door de isolatie nog erger wordt.

Het resultaat is dat managers en bazen zich more than ever bezighouden met welke taken jij op welk moment aan het vervullen bent. Micromanagement en veel kritiek op de kleinste dingen zijn daarbij niet ongewoon. Deze ongezonde werkcultuur kan grote negatieve gevolgen hebben op het welzijn van werknemers.

Negatieve impact 

Een ongezonde werkcultuur kan zich op verscheidene manieren uiten. “Een toxic work culture is er een waarin werknemers worden blootgesteld aan psychosociale gevaren”, vertelt Aditya Jain, universitair hoofddocent human resource management aan de Notthingham University Business School, aan BBC. Het kan zich uiten in slechte interpersoonlijke relaties, hoge werkdruk, het ontbreken van organisatorische ondersteuning, gebrek aan autonomie, slechte beloningen en een gebrek aan werkzekerheid.

Volgens Jain kan dit ongezonde gedrag resulteren in hartaandoeningen door stress, een burn-out en personeel voelt zich steeds minder verbonden met het werk dat zij doen. Dit zorgt er weer voor dat de betrokkenheid, productiviteit en creativiteit van werknemers afneemt.

Besmettelijk

Een giftige werkomgeving kan een sneeuwbaleffect hebben. “Als leidinggevenden toxic gedrag vertonen, gaan mensen in de organisatie ervan uit dat dit geaccepteerd is. Zij gaan het daardoor ook doen. Al snel wordt er een disfunctioneel klimaat gevormd waarin iedereen denkt dat het normaal is”, legt Manuela Priesemuth, universitair hoofddocent in management aan Villanova University, uit.

Het onbeschaafde gedrag versterkt zich nu we thuiswerken. “Afstand kan het negatieve gedrag versterken. Het is soms makkelijker om een grof of bedreigend bericht te sturen dan het persoonlijk te zeggen”, aldus Priesemuth. Ook Jain sluit zich erbij aan dat het erger is nu men zoveel thuiswerkt. “Een persoon kan dan geen informele sociale steun krijgen van collega’s en personen doen geen beroep op HR, omdat ze geïsoleerd zijn en hierdoor het gevoel hebben dat ze er geen recht op hebben.”

Wat te doen?

Het is een lastige situatie om uit te komen, maar er zijn dingen die je kunt doen. Jain adviseert om je in te lezen in de wettelijke verplichtingen van je werkgever, zodat je ze ter verantwoording kunt roepen. Maak managers en leidinggevenden hiervan bewust, dit kan helpen om hen een stap terug te laten doen.

Als je wordt gepest door een leidinggevende of gebukt gaat onder ander onprofessioneel gedrag, dan is het verstandig om bewijs te verzamelen. Bewaar die onprofessionele e-mails en berichten of schrijf op wat er is gezegd tijdens een call. Dit kun je daarna aan HR geven of aan de manager van jouw baas of leidinggevende. “Het is ook nuttig om bondgenoten te vinden. Collega’s die soortgelijke ervaringen hebben of getuige waren van onprofessionele uitingen”, tipt Priesemuth.

Priesemuth weet dat het kan helpen om deze dingen aan te kaarten, maar soms is het slechts een tijdelijke oplossing en vallen mensen terug in hun oude patroon. In dat geval is het raadzaam om op zoek te gaan naar een andere job. En hopelijk kunnen eerdergenoemde strategieën helpen om werk iets draaglijker te maken tot je een nieuwe, gezondere baan vindt.

Carriere
  • BBC
  • iStock