Wat is een medium en wat kan het voor jou betekenen?

Lees ook

Als je op zoek bent naar antwoorden op vragen die in het universum moeten worden gezocht, kun je te rade gaan bij een of meerdere mediums. Mediums zijn gewone mensen met een gave. Zij fungeren als een tussenpersoon tussen het hier-en-nu van jou en het onzichtbare. Dat klinkt vaag, en misschien is dat het ook wel een beetje. Een medium kan in contact komen met de zielen van overledenen. Dat wordt een spiritueel medium genoemd. Bij alternatieve genezing is het medium de tussenpersoon van een genezende kracht.

Doorgeefluik

Mediums hebben allerlei benamingen. Het worden ook wel helderzienden, paragnosten en waarzeggers genoemd. In feite doen ze allemaal ongeveer hetzelfde. Mediums hebben de gave om informatie te ontvangen via zogenaamde helpers. Dat kan een engel zijn, maar ook iemand die recent is overleden. De informatie openbaart zich aan hen alsof het filmbeelden zijn. Het is de taak van het medium om de informatie op een zo goed mogelijke manier te vertalen en op de juiste manier over te brengen aan de vragensteller.

Tarotist

Een specifiek soort medium is iemand die gebruik maakt van Tarot. Dit wordt een tarotist genoemd. Een goede tarotist word je niet zomaar. Vaak heeft een tarotist zich erg verdiept in de materie en al heel veel lezingen voor mensen uitgevoerd. Een tarotist maakt geen gebruik van signalen van engelen of overledenen uit het universum. Hij maakt in plaats daarvan gebruik van het energieveld dat je om je heen hebt. Het energieveld is als het ware de link naar het universum. De tarotkaarten dienen ter interpretatie van de informatie uit het universum.

Lengte van het consult

Hoe gedetailleerd je een antwoord kunt krijgen op je vraag is afhankelijk van de lengte van je bezoek aan de tarotist. Bij een kort consult zal de tarotist slechts drie kaarten leggen. Die zeggen iets over het verleden, het heden en de toekomst. Hoe de kaarten moeten worden geïnterpreteerd is onder andere afhankelijk van je vraagstelling. Als je kiest voor een langer consult, dan is het ook weer afhankelijk van je vraag of er veel details naar boven komen in de antwoorden.

Gevoel speelt een rol

Van tevoren kan nooit met zekerheid worden gezegd of een consult succesvol is. Het is onder andere van belang of jij je op je gemak voelt bij het medium waarbij je het consult hebt. De vragen waarop je via een consult antwoord kunt krijgen zijn vaak zeer veelomvattend. De antwoorden kunnen ook erg veel details bevatten. Als je vraagt naar, bijvoorbeeld, een nieuwe baan, dan is het mogelijk om een tijdsaanduiding te krijgen, en soms zelfs een beroepsveld.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met een commerciële partner.

Beeld: Petr Sidorov (Unsplash) 

Laatste nieuws

Zie ook