Ai! Werkgevers komen nauwelijks in actie voor gelijke beloning

Wist je dat vrouwen in Nederland 14% minder verdienen dan mannen?

Wist je dat vrouwen in Nederland 14% minder verdienen dan mannen? Hoewel er bij steeds meer organisaties het onderwerp 'gelijke beloning' op de agenda staat, blijkt uit onderzoek dat de minderheid van de werkgevers er daadwerkelijk mee aan de slag gaat.

Onderzoek

Volgens een onderzoek van WOMEN Inc. en Intermediair blijkt het hoger management hierin een sleutelrol te spelen. Zo geeft driekwart van de respondenten aan dat gelijke beloning een thema binnen de organisatie is, maar dat slechts een klein deel ook echt actie onderneemt. Zo heeft slechts 1 op de 10 organisaties daadwerkelijk onderzoek gedaan naar gelijke beloning.

Waarom de rol van het hoger management hierin doorslaggevend blijkt? Organisaties hebben met name vanuit hen meer draagvlak nodig om gelijke beloning te meten in de organisatie, gevolgd door beschikbare middelen zoals tijd en geld. Ook zou een wettelijke verplichting een stimulans kunnen zijn, evenals vragen hierover van het personeel zelf.

Equal Pay Day

Het is vandaag Equal Pay Day in Nederland. En wist je dat veel vrouwen vanaf dit moment de rest van het jaar – symbolisch – voor niets werken? Dat komt, volgens hetzelfde onderzoek, omdat vrouwen nog steeds gemiddeld 14% minder verdienen dan mannen. Enne, dit komt in een heel werkend leven neer op ongeveer €300.000. Werkgevers spelen dus een cruciale rol in het terugdingen van de loonkloof.

De organisaties die wél actief aan de slag zijn met het onderzoeken en dichten van de loonkloof? Die zien gelijke beloning als een vanzelfsprekend onderdeel van inclusief en goed werkgeverschap. Zo geven deze organisaties, volgens het onderzoek, aan overtuigd te zijn dat gelijkheid én diversiteit hun bedrijf beter maken.

Bron: WOMEN Inc. & Intermediair | Beeld: BrunoPress

Laatste nieuws