Ai: steeds meer Nederlanders werken het liefst vanuit huis zonder hun partner

Een groot gedeelte werkt inmiddels al een jaar thuis.

Het is een jaar geleden dat de eerste lockdown inging. Dat betekent dat een groot gedeelte van de Nederlanders officieel al 12 maanden vanuit huis werkt. En dat bevalt goed, want een kwart van de Dutchies wil ook na de coronacrisis graag thuiswerken. Maar dan wel het liefst zonder partner.

Onderzoek

Uit onderzoek van Acties.nl blijkt, onder 1.006 Nederlanders die samen met hun partner thuiswerken, dat maar liefst dertig procent van de thuiswerkende Nederlanders na afloop van de coronacrisis het liefst vanuit huis werken wanneer hun partner er niet is.

“Toen we aan het begin van de coronacrisis verplicht werden om thuis te werken, was het allemaal nog spannend en nieuw”, zegt Vince Franke van Acties.nl. “Ondanks dat ik ontzettend van mijn vriendin houd, ben ik blij wanneer we straks allebei weer gewoon naar kantoor gaan. Wanneer je maandenlang samen in één huis doorbrengt, ga je je stiekem toch sneller aan elkaar ergeren dan voorheen.”

Irritaties

Een van de belangrijkste redenen waarom we het liefst zonder onze significant other werken? Het luide bellen door partners (32 procent) en het altijd storen tijdens belangrijke gesprekken (20 procent). Waar vrouwen zich storen aan (te) weinig hulp in de huishouding (een kwart van de vrouwen, tegenover zestien procent van de mannen), ergeren mannen zich daarentegen vaak aan het altijd moeten openen van de voordeur wanneer de bel gaat (45 procent van de mannen, tegenover 37 procent van de vrouwen)

En dat is nog niet alles, want maar liefst veertien procent van de respondenten vindt dat hun partner te weinig rekening met hen houdt tijdens een gemiddelde thuiswerkdag. Terwijl een kwart aangeeft dat zij juist meer rekening houden met hun partner, dan andersom het geval is. Enne, dit is helaas niet zonder slag of stoot. Want volgens vijftien procent van de thuiswerkers heeft hun relatie direct te lijden onder de coronacrisis. Ai!

Bron: Acties.nl | Beeld: iStock

Laatste nieuws