Mijlpaal: voor het eerst is een kwart van de hoogleraren op Nederlandse universiteiten vrouw

Toch is er nog veel werk aan de winkel.

Hoogleraar

Vrouwenemancipatie is nog altijd een belangrijk onderwerp. Op de werkvloer bestaat helaas nog steeds een grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar er is nu een lichtpuntje: voor het eerst is namelijk meer dan een kwart van de hoogleraren aan de Nederlandse universiteiten vrouw.

Vrouwelijke hoogleraren

Ruim een kwart van de hoogleraren aan Nederlandse universiteiten is vrouw, blijkt uit een onderzoek van het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Toen het LNVH twintig jaar geleden werd opgericht, was slechts 6,5 procent van de hoogleraren vrouw. Een jaar geleden stond de teller op 24,2 procent en anno 2021 is eindelijk een kwart van de hoogleraren in Nederland vrouw.

Het percentage vrouwelijke hoogleraren staat nog steeds in schril contrast met de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke studenten. Er studeren namelijk meer vrouwen dan mannen af aan de universiteit.

Matige score

Het LNVH spreekt van een mijlpaal, al is er nog behoorlijk wat werk aan de winkel. Het mag dan voor het eerst zijn dat een kwart van de hoogleraren aan Nederlandse universiteiten vrouw is, op internationaal vlak is dat maar een magere score. In landen als Finland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk ligt het percentage vrouwelijke hoogleraren al hoger. Alleen in landen als Duitsland, Hongarije, België, Cyprus en Luxemburg werken nog minder vrouwen als hoogleraar aan de universiteit.

Mannen en vrouwen gelijk

Begin vorig jaar vroeg het LNVH de Nederlandse universiteiten hun streefcijfers voor de periode 2020-2025 op te stellen. Als die doelen gehaald worden, is in 2025 een op de drie hoogleraren vrouw. Voor volledige gendergelijkheid op de universitaire werkvloer zullen we nog wat langer geduld moeten hebben. Het LNVH verwacht dat de man-vrouwverhouding in 2040 gelijk zal zijn.

Onder de hoogleraren zijn volgens het LNVH veel meer mannelijke dan vrouwelijke 60-plussers. "In de komende jaren dient zich een grote uitstroom aan van mannen die met emeritaat gaan; ruimte dus voor het benoemen an vrouwen op deze positie', aldus het netwerk.

Carriere
  • NOS, NRC
  • iStock