Werkloosheid in Nederland daalt tot laagste niveau in bijna twintig jaar

Met name jongeren vonden de afgelopen tijd werk.

Lees ook

Wie het nieuws in de gaten houdt, wordt de laatste tijd eigenlijk alleen maar overspoelt met verdrietige berichtgeving. Maar gelukkig is er ook iets positiefs gaande. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de werkloosheid in Nederland in de afgelopen maand is gedaald tot het laagste niveau sinds 2003.

Daling

Volgens het CBS telde Nederland in februari 336.000 werklozen, dit is 3,4 procent van de beroepsbevolking. In lange tijd is het percentage niet zo laag geweest. Het laagste was in 2003, en dit komt enkel doordat het CBS pas in 2003 de maandcijfers begon bij te houden. Afgelopen januari lag het werkloosheidscijfer nog hoger, toen was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. In de afgelopen drie maanden daalde het gemiddelde aantal werklozen met achtduizend per maand.

Het wordt voor werkgevers steeds lastiger om geschikt personeel te vinden, en dit biedt kansen voor mensen die al lange tijd op zoek zijn naar werk. Volgens Rob Witjes, arbeidsmarktdeskundige van het UWV, zullen werkgevers hierdoor minder streng kijken naar de benodigde vaardigheden en diploma’s. Eventuele kennis kan volgens hem worden aangeleerd op de werkvloer en door een training of opleiding.

Kansen voor jongeren

Met name jongeren hebben werk gevonden in de afgelopen maanden. Dit heeft alles te maken met het vervallen van de lockdown. De jongeren werken op plekken die door de lockdown genoodzaakt waren om dicht te gaan, zoals cafés, restaurants en in de cultuursector.

Doordat meer mensen werk vonden, zijn er ook minder uitkeringen verstrekt. Zo verstrekte uitkeringsinstantie UWV vorige maand 187.600 werkloosheidsuitkeringen. Dit waren er 5.300 minder dan in januari. Vergeleken februari 2021, daalde het aantal WW-uitkeringen met meer dan een derde.

Bron: Nu.nl, Tips en Weetjes | Beeld: iStock

Laatste nieuws

Zie ook