Deze symptomen van het coronavirus zien artsen momenteel het meest 

Heeft de deltavariant, of anders wel het zomerse weer, gezorgd voor andere symptomen? 

symptomen

Hoewel we inmiddels meer weten over corona dan sinds de uitbraak van het virus, is er nog veel om hierover te leren. Benauwdheid, koorts en een loopneus waren vanaf het begin af aan symptomen die duiden op het virus. Maar komen deze symptomen momenteel ook nog steeds het meest voor?

Symptomen

De coronasymptomen kunnen behoorlijk variëren. Van een droge hoest tot benauwdheid en van koorts tot opeens niet meer kunnen proeven. En hoewel er ook nog sprake kan zijn van minder voorkomende symptomen zoals diarree en hoofdpijn, zijn de voornaamste symptomen niet veel veranderd.

“De symptomen zijn nog ongeveer hetzelfde als eerst”, vertelt Jonathan Leizman, chef bij Premise Health, aan HuffPost. “Het gaat nog vaak om hoofdpijn, hoesten, moeheid, loopneus en koorts, de typische griepsymptomen.” Ook andere experts blijven erbij dat deze symptomen op corona kunnen duiden. Laat je dus altijd testen als je deze verschijnselen ervaart.

De deltavariant

Mensen die momenteel corona hebben, blijken met name besmet te zijn met de deltavariant. De symptomen komen erg overeen met die van de ‘normale’ coronavariant, maar kúnnen een klein beetje variëren. “Uit de informatie die we hierover krijgen uit het Verenigd Koninkrijk en Europa via enquêtes, blijkt dat de symptomen iets meer lijken op een typische verkoudheid”, vertelt William Powderly, codirecteur van de Division of Infectious Diseases. “Dat is keelpijn, een lichte hoest en een verstopte neus.” Dat laatste symptoom varieert mild, want met name loopneuzen ervoeren mensen met de 'klassieke' variant van corona.

“De symptomen die we eerder zagen, die veel meer op de luchtwegen sloegen en meer op koorts leken, komen minder vaak voor”, vervolgt Powderly. Dat wil echter niet zeggen dat deze symptomen bij de deltavariant niet voorkomen! “Maar er lijkt een verschuiving te zijn in de frequentie en het type symptoom dat wordt gemeld.”, aldus de expert.

Waarom de symptomen ietsjes anders kunnen zijn, is nog niet duidelijk. Experts buigen zich hier momenteel uiteraard over, maar een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat met name jongeren momenteel besmet raken. Een ding is en blijft voorlopig wel duidelijk: laat je testen bij klachten.

Misschien ook voor jou:
Moeten we elk jaar een nieuwe coronaprik halen?
Lifestyle
  • HuffPost
  • BrunoPress